เช็คอิน เกาะขาม สัตหีบ จ.ชลบุรี

ทะเลน้ำใส ใกล้กรุงเทพ “เกาะขาม” วิวสวย เกาะขาม สัตหีบ จ.ชลบุรี