เช็คอิน บน เกาะล้าน

เกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเกาะที่ไม่ไกลจากชายฝั่ง